Fly- og hotellpriser vil stige i 2019 ifølge BCD Travels Industry Forecast

Hotellprisene vil stige 1-3% globalt, og priser på flybilletter vil øke med 1-2%.Er man ikke oppmerksom, kan det bli enda dyrere, advarer BCD Travel. Norwegians ekspansjon internasjonalt har også innvirkning på tradisjonelle forretningsreiser.

I følge den nye Industry Forecast 2019 fra BCD Travel, vil det bli litt dyrere å reise i 2019. På verdensbasis forventes det at gjennomsnittspris på regionale- og interkontinentale reiser på både business- og økonomiklasse vil øke med 1% i 2019. Regionalt vil prisene i snitt variere fra -2 til + 3%.

– Det er flere momenter som fortsatt kan påvirke prisene, påpeker Bernt Roger Eliassen, Commercial Director i BCD Travel Norge. – For de som reiser ofte til Storbritannia, kan det endelige utfallet av Brexit-forhandlingene ha noe å si. Resultatet av forhandlingene kan i sin tur ha innvirkning på reiser til og fra USA. Men det er veldig mange momenter som er usikre her, understreker han, selv om han mener at etterspørsel på flyreiser vil øke i 2019, så lenge USA og EU fortsatt har gode relasjoner.

I følge BCD Travels Industry Forecast, har flyflåten til Europeiske flyselskaper vokst med 27% i 2018, slik at tilbudet er kraftig forbedret. – Det som nå synes å ha størst innvirkning på flybillettene, er den raskt økende prisen på drivstoff. Hvis prisene øker for mye og for raskt, vil flyselskaper med lav likviditet slite med å holde lønnsomheten oppe samtidig som etterspørselen kan avta, mener han.

Vær oppmerksom på ekstrakostnadene
Norwegian ligger helt i front når det kommer til lavprisselskaper som opererer interkontinentalt. Selv om Norwegian er godt mottatt blant de reisende, har de fortsatt bare en liten del av bedriftsmarkedet. Samtidig har interkontinentale lavprisselskaper som Norwegian presset prisene og ført til økt konkurranse slik at tradisjonelle flyselskaper har sett seg nødt til å introdusere seter til lavere pris. Eksempelvis priser uten gratis setevalg og innsjekket bagasje.

– Man bør være oppmerksom på at det kan forekomme endringer i pris- og drivstofftillegg som også berører bedriftenes avtalepriser. Dette er ofte noe flyselskapene ikke kommuniserer ut til kundene. Vi ser nå at flere flyselskaper legger på ekstra kostnader som ikke var der tidligere, siste eksempel er SAS som nå vil ta et kredittkortgebyr ved betaling med firmakort. Dersom prisene stiger kraftig for din bedrift kan vi gi råd og bistå med reforhandling med flyselskapet – dette er vi gode på, forteller Eliassen. – På denne måten kan din bedrift unngå eller redusere kjedelige ekstrakostnader.

10% nedgang i Russland
Svakere etterspørsel har ført til at utenlandske flyselskaper reduserer antall avganger eller trekker seg fra noen ruter. Russiske flyselskaper har tettet noen av hullene, men forretningsreiser har gått ned med mer enn 10%, ettersom bedrifter reiser sjeldnere eller nedgraderer til økonomiklasse for å spare penger. Prisene kan falle ytterligere i 2019, spesielt fra Moskva og St. Petersburg, der valgfriheten fortsatt er stor.

Svak økning i hotellprisene
Hotellprisene forventes å øke med 1-3% over hele verden, avhengig av region. Ser man nærmere på enkelte land, for eksempel India, er prognosen en økning på 6% til 8%. Til sammenlikning antar man at prisene vil falle i noen afrikanske markeder, spesielt i Etiopia og Marokko. I USA er hotellbelegget generelt bra i de store byene, takket være en god amerikansk økonomi. Reisende kan oppleve problemer med tilgjengelighet på enkelte steder.

BCD Travels 2019 Industry Forecast sørger for at reise- og innkjøpsansvarlige kan holde seg oppdaterte på prisprognoser som kan måles mot nøkkelindikatorer og kan brukes i leverandørforhandlinger og budsjettering. Industry Forecast, tidligere utgitt av BCD Travels konsulentselskap Advito, tar for seg tilbud, etterspørsel og prisingstrender for fly, hotell, møter og transport i alle de største markedene i verden.

I tillegg til prisprognoser og innkjøpsstrategier for fly, hotell, møter og annen transport de største markedene i verden, dekker BCD Travels 2019 Industry Forecast også emner som:

  • Reiserisiko og sikkerhet
  • Hotellkjedeavtaler
  • Alternativ innkvartering
  • Globale og regionale makroøkonomiske trender
  • Hotellfusjoner og møter
  • Dynamisk hotellprising
  • …Og mer

BCD Travel 2019 Industry Forecast er tilgjengelig på www.bcdtravel.com.

SLUTT