Fly- og hotelpriser stiger: Forretningsrejsen bliver dyrere, og gennemsigtigheden forsvinder

Globale hotelpriser vil stige med 1-3 % og flybilletpriser med 1-2 % på de fleste markeder i verden. Konklusionen er stærk konkurrence for at kontrollere efterspørgslen. Thomas Friis Rasmussen forudser også udfordringer med den dynamiske prissætning, som hoteller og flyselskaber i stigende grad benytter sig af, fordi gennemsigtigheden for ’det rejsende erhvervsliv’ forsvinder.

Prisen på forretningsrejser er på vej op. Det viser den seneste prognose fra det internationale erhversrejsebureau BCD Travel, som fastslår, at rejseudgifterne for erhvervslivet stiger, og det gælder også priserne på hoteller verden over. Hotelpriser på verdensplan vil stige med 1-3 % i 2019, og flyrejserne vil stige med 1-2 % på de fleste markeder. Væksten i efterspørgslen overstiger hoteludbuddet de fleste steder, og hvad gælder flypriserne forventes de at falde med 2 % i Latinamerika, forblive på samme niveau i Afrika, og stige med 1-2 % i alle andre regioner, også den europæiske.

”Både priser på fly og hoteller verden over ser i følge prognosen ud til at stige og også stige mere end tidligere forudsagt. Olieprisen er på vej op, men herudover oplever vi simpelthen en generelt bedre verdensøkonomi, som øger efterspørgslen på flyrejser. Flere og flere virksomheder vil udnytte de gode konjunkturer ude omkring i verden og øge deres samlede rejseomfang”, siger Thomas Friis Rasmussen, Director Client Management Nordic, BCD Travel.

Hotelpriserne forventes at stige med 1-3 % på verdensplan med lidt variation alt efter, hvilken region man befinder sig i. Meget større udsving kan ses på landeniveau som eksempelvis i Indien, hvor der forventes at være en stigning på 6 % til 8 %. Til gengæld forventes der lavere satser på de afrikanske markeder, især i Etiopien og Marokko. På amerikanske markeder oplever man generelt flere og flere hotelbookninger – især i de større byer – som følge af at den amerikanske økonomi er blevet stærkere. Rejsende kan derfor opleve problemer med at finde noget ledigt mange steder.

”Set i lyset af denne udvikling er det interessant for virksomheder med store erhvervsrejsebudgetter, at flyselskaber og hoteller fortsætter med at udvikle deres dynamiske prissætning. Det resulterer oftest i, at gennemsigtighed i forhold til, hvad der er billigst hvornår, bliver langt sværere at overskue, med mindre man arbejder tæt sammen med aktører, der kan gennemskue og give dette overblik, f.eks. et erhvervsrejsebureau. Ved hjælp af et konsolideret rejseprogram kan vi nemmere identificere, hvor der er begyndende ´problemer´ og hjælpe virksomheden med enten at arbejde med intern adfærd (advance booking etc.) eller qua statistik at genforhandle aftaler med luftfartsselskaber, hoteller og biludlejningsselskaber”, siger Thomas Friis Rasmussen.

Globalt forventes de gennemsnitlige flybilletpriser for regionale og interkontinentale ruter på både business og economy class at stige med 1 % i 2019. Regionalt vil de gennemsnitlige billetpriser variere mellem -2 og +3 %, hvor det største fald i economy class-priserne vil være i Latinamerika, og de største stigninger i business class-priser vil være i det sydvestlige Stillehavsområde. I Latinamerika vil øget konkurrence være ansvarlig for de nedadgående priser, mens det i det sydvestlige Stillehav vil være stillestående kapacitet og stigende efterspørgsel, som løfter de regionale flypriser.

2019-industriprognosen giver erhvervslivets rejse- og indkøbschefer en indikation om det fremtidige prisniveau, der kan bruges som forberedelse til leverandørforhandlinger og budgettering. Prognosen omfatter udbud, efterspørgsel og prisudvikling for fly- og landtransport samt hotel- og konferencemuligheder for alle større regioner i verden.
Udover prisprognoser og købsstrategier til fly- og landtransport samt hotel- og konferencemuligheder for alle større regioner i verden, omfatter BCD Travels 2019 Industry Forecast også diskussioner om:

• Rejserisiko og -sikkerhed
• Hotelkædeaftaler
• Alternative overnatningsmuligheder
• Globale og regionale makroøkonomiske tendenser
• Hotelfusioner og møder
• Hotellers dynamiske prissætninger
• Og mere.

BCD Travel 2019 Industry Forecast kan findes på www.bcdtravel.com.